Screen Shot 2013-11-08 at 11.16.27 AM.png

 

Grönt te

 

Grönt te  är från blad som inte har oxiderats. Tebladen upphettas direkt efter skörd för att oxideringen inte ska påbörjas och de bibehåller på så sätt sin gröna färg, därefter torkas bladen. Grönt te innehåller en hög halt av antioxiderande polyfenoler vilka agerar mot fria syreradikaler.

Grönt te är känsligare än svart te, det är därför viktigt att förvara det på rätt sätt och inte använda för hett vatten vid tillagning. En vattentemperatur på ca 75–85 grader är lagom och tebladen bör inte dra i mer än 1-2 min.

Våra gröna teer är: